اخبار
تاریخ انتشار: Tuesday 22 October 2013

  اصلاحات مندرج در آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی و اصلاح ماده 97 ایین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمی

امتیاز: Article Rating

 

اصلاحات مندرج در آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی و اصلاح  ماده 97 ایین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمی مصوب اردیبهشت 92 قابل دانلود می باشد.

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو