اخبار
تاریخ انتشار: Monday 28 October 2013

  تاریخ اجرای دستورالعملهای آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی

امتیاز: Article Rating

به استحضار میرساند جهت یکسان سازی اجرای دستور العملهای مذکور مصوب دور اول هیات امنای سال 91 زمان اجرای آنها از تاریخ ابلاغ صورتجلسات توسط مقام وزارت (30/8/1391) میباشد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو