اخبار
تاریخ انتشار: Monday 21 October 2013

  لغو دومین نشست سراسری هیات امنا

امتیاز: Article Rating

با توجه به درخواست اکثریت اعضای هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور دومین نشست سراسری اعضای هیات امنا در مهرماه 92 لغو و به زمان دیگری موکول شد.

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو