اخبار
تاریخ انتشار: Monday 21 October 2013
کتاب مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی کشور انتشار یافت

  کتاب مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی کشور انتشار یافت

امتیاز: Article Rating
 
کتاب دوم مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و موسسات وابسته "با اصلاحیه ها و الحاقیه های جدید"در شهریور ماه سال 1392 تدوین و انتشار یافت و هم اکنون قابل بهره برداری می باشد.
 


 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کتاب مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی کشور انتشار یافت
ثبت امتیاز
جستجو